Liên hệ

Công Ty TNHH Nội Thất Imax 180 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04-66747903; Mobile: 0903135688; 01273811600 (Mr Lâm)

Website: http://noithatimax.com/; Email: lam.interior@gmail.com;  giangkd@noithatimax.com